پرداخت


جهت پرداخت های خود میتوانید از دو روش کارت به کارت و فرم پرداخت اقدام نمایید

روش 1) پرداخت مستقیم، کارت به کارت

 

 

 

روش 2) فرم پرداخت از طریق درگاه زرین پال

لطفا تمام فیلد ها را به دقت با اطلاعات درست پر کنید

 

تومان