آموزش تابع mail در Php


با استفاده از تابع mail میتوان در php ایمیل ارسال کرد ، این تابع در لوکال هاست کار نمیکند و در هاست هایی میتوان از آن استفاده کرد که مجهز به webmail میباشند

از قابلیت های این تابع میتوان به ارسال ایمیل با فرمت html اشاره کرد که در مورد نحوه ایجاد آن در ادامه صحبت خواهیم کرد

خروجی نهایی این ایمیل یک مقدار بولین است و از آن میتوان در شرط ها استفاده کرد

ساختار تابع mail به این صورت میباشد :

پارامتر to : آدرس ایمیل مقصد میباشد

پارامتر subject  : موضوع ایمیلی که قرار است ارسال شود

پارامتر message  : متن ایمیلی است که میخواهیم ارسال کنیم ، در این متغیر میتوان فرمت html نیز وارد کرد

پارامتر header : برای ارسال اطلاعاتی مثل  From , Cc , Bcc و … همچنین این پارامتر میتواند خالی باشد

مثال : در این مثال ما یک ایمیل با فرمت Html توسط تابع mail ارسال میکنیم

نکته : برای ارسال ایمیل به صورت html باید دو مقدار MIME-Version و Content-type در پارامتر header ست شوند