نمایش تاریخ به صورت چند روز پیش در وردپرس


با استفاده از یک تابع پیش فرض به نام human_time_diff در وردپرس وجود دارد که به کمک آن میتوان تاریخ را به صورت چند روز پیش یا چند ساعت پیش بدست آورد.

نحوه کار این تابع به این صورت میباشد که تفاضل دو تاریخ (timestamp) را بدست می اورد اولی تاریخ کنونی و دومی مثلا تاریخ انتشار مطلب سپس آن را تبدیل میکند و میتوان یک رشته مثلا “پیش” به آن اضافه کرد سپس اگر 3 روز از انتشار مطلب گذشت باشد نمیاش میدهد “3 روز پیش”

ساختار تابع به شکل زیر میباشد :

برای مطالعه بیشتر در مورد این تابع وردپرس میتوانید به این صفحه مراجعه کنید

کد برای نمایش تاریخ به صورت چند روز یا چند ساعت پیش :

به جای ago میتوانید از کلمه پیش یا گذشته استفاده کنید