نمایش آخرین پست های یک سایت با استفاده از خوراک


با استفاده از خوراک یا همان Rss یک سایت میتوان آخرین پست های آن وبسایت را نمایش داد، در این مطلب با استفاده از یک قطعه کد php که به شما معرفی میکنیم و خودمان آن را کدنویسی کرده ایم نشان خواهیم داد که چگونه میتوانید اینکار را انجام دهید

ما یک تابع به نام GetFeed تعریف میکنیم که یک ورودی میگیرد، این ورودی همان آدرس url خوراک سایت مورد نظر میباشد

سپس این تابع تمام اطلاعات آخرین پست ها را برای ما به صورت آرایه برمیگرداند و ما به سادگی میتوانیم با استفاده از حلقه foreach آن را نمایش دهیم

کد زیر را در فایل خود کپی کنید و مشاهده خواهید کرد 10 آهنگ آخر وبسایت نکس وان موزیک(ما از آدرس خوراک این سایت استفاده کردیم) را به همراه لینک مطلب چاپ خواهد کرد

درون حلقه foreach شرطی برقرار کردیم و مقدار $i را برابر با 10 گذاشتیم که 10 پست آخر را برمیگرداند، با تغییر این عدد میتوانید تعداد پست نمایشی را عوض کنید