حل مشکل علامت سوال در انتهای رشته تابع substr


گاهی در استفاده از تابع substr یک علامت سوال در انتهای رشته خروجی نیز برای ما نشان داده میشود! این مشکل اغلب زمانی پیش می آید که ما از حروف فارسی استفاده میکنیم برای حل این مشکل کافیست از تابع mb_substr استفاده کنیم و به عنوان ورودی چهارم به آن utf-8 بدیم، آن وقت دیگر از شر علامت سوال خلاص میشم!

بهتره اول به معرفی تابع substr بپردازیم، با کمک این تابع میتونیم قسمتی از یک رشته را جدا کنیم و برگردانیم، مثلا کاربردش تو گرفتن خلاصه نوشته هست

این تابع یک رشته به عنوان ورودی اول میگیره، ورودی دوم یک عدد یا همون نقطه شروع ما خواهد بود و ورودی سوم تقطه پایان

به مثال زیر دقت کنید:

خروجی: salam

در مثال گفتیم از حرف 0 رشته تا حرف 5 آن را برگردان

اما زمانی ممکن است با علامت سوال در انتهای رشته مواجه شویم!

در این حالت باید از تابع mb_sunstr استفاده کنیم که فرقش با تابع قبلی فقط این است که یک ورودی اضافی به عنوان enconding میگیرد

یک ورودی به عنوان ورودی چهارم به آن دادیم و انکودینگ آن را تعریف کردیم، دیگه علامت سوالی در انتهای رشته نخواهد آمد