جستجو در وردپرس فقط میان نوشته ها و به جز برگه ها


فرم جستجو در وردپرس به صورت معمول، در میان برگه ها و نوشته ها جهش میکند و خروجی مورد نظر را نمایش میدهد

اما شاید بخواهید که جستجو فقط در بین نوشته ها انجام شود و در برگه ها جستجو انجام نشود

برای این منظور تنها کافیست قطعه کد زیر را درون فایل functions.php قرار دهید و آنرا ذخیره کنید

همین 🙂