توابع پیشفرض وردپرس – بخش اول


وردپرس دارای یک سری توابع اعتبار سنجی پیشفرض و البته شگفت انگیز میباشد که آز آن ها میتوان برای بهینه کردن هرچه بهتر فرم هایمان ( ورود،ثبت نام، و …) استفاده کنیم

به ترتیب این توابع را معرفی و آموزش خواهیم داد

is_email()

این تابع یک مقدار ایمیل کاربر میگیرد و چک میکند که آیا واقعا شکل یک آدرس ایمیل هست یا خیر ؟

خروجی آن بولین خواهد بود

email_exists()

یک آدرس ایمیل به عنوان ورودی میگیرد و چک میکند اگر قبلا ثبت شده باشد مقدار آیدی نام کاربری آن را برمیگراند در غیر این صورت آزاد است و False

sanitize_email()

این تابع از فیلتر های php کمک میگیرد و به عنوان ورودی یک آدرس ایمیل گرفته و در صورت ولید نبودن آن را یا ولید کرده یا اخطار میدهد

تابع wp_set_password()

هرگاه قصد داشته باشیم که رمز کاربر را ویرایش کنیم باید از این تابع استفاده کنیم

نحوه کارکرد به شرح زیر میباشد

این تابع به راحتی رمز کاربر را ویرایش میکند

username_exists()

چک میکند که آیا نام کاربری وجود دارد یا خیر، در صورت وجود آیدی کاربر و در صورت آزاد نبودن مقدار False

wp_generate_password()

تابعی که به صورت تصادفی در وردپرس رمز ایجاد میکند

3 مقدار به عنوان ورودی میگیرد

مقدار اول طول رمز، مقدار دوم استفاده از کارکترهای خاص در رمز و مقدار سوم هم استفاده از کارکتر های خاص تر

 

  • Normal characters: abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789
  • Special characters: !@#$%^&*()
  • Extra special characters: -_ []{}<>~`+=,.;:/?|'

 

wp_create_user()

با این تابع به صورت خیلی ساده و سریع میتوان کاربر ایجاد کرد، فقط با 3 پارامتر

مقدار برگشتی این تابع id کاربر ایجاد شده میباشد

توجه داشته باشید که مقادیر را اول باید اعتبارسنجی کرد و بعد وارد تابع کرد

wp_insert_user()

با این تابع میشود کاربر را با پارامترهای بیشتری در وردپرس ایجاد کرد، یک ورودی به عنوان آرایه میگیرد

ایندکس آرایه ها:

func-wp

 

 

wp_set_auth_cookie()

هنگام ورود کاربر یک کوکی ست میشود که آیدی کاربر در آن ذخیر میشود

ساختار آن به شکل زیر میباشد

مقدار remember بولین است، اگر مقدارش false باشد یعنی تیک من را به یاد آور زده نشود 2 روز کوکی تاریخ انقضا دارد ولی اگر true شود تا 14 روز یعنی دو هفته باقی خواهد ماند

php wp_clear_auth_cookie()

در هنگام خروج کوکی ها را از بین میبرد unset

wp_get_current_user()

میتوان به اطلاعات کاربر فعلی دسترسی داشت(آیدی، نام کاربری و …)

()wp_redirect

یک ورودی میگیرد برای جایی که قصد داریم ریدایرکت شود