تفاوت دو تابع die و exit در Php


در این آموزش به معرفی دو تابع die و exit و بررسی این نکته که آیا تفاوتی با هم دارند یا خیر خواهیم پرداخت، هردو تابع به نوعی یک کار انجام میدهند و بعد از فراخوانی آنها دیگر هیچ کدی از صفحه اجرا نخواهد شد، معمولا از آن ها در شرط ها استفاده میشود جایی که شرط مورد نظر برقرار نمیشود و یکی از این دو تابع اجرا میشود تا کاربر سایر کدها را مشاهده نکند

php از ورژن 5 به بعد خود برای اینکه مشابه زبان های برنامه نویسی دیگر کار کند پیشنها داد که دیگر از تابع die استفاده نشود و به جای آن برنامه نویسان از تابع exit استفاده کنند، به نوعی تابع die را منسوخ شده اعلام کرد اما به کل این تابع را نابود نکرذ و هنوز میتوان از آن استفاده کرد در واقع همان کار exit را انجام میدهد، میشه گفت به نوعی die ریدایرکت شد روی exit

پس میتونیم نتیجه بگیرم که هیج تفاوتی با هم ندارند!

ساختار تابع

ساختار هر دوتابع نیز مانند هم است اما طبق استاندارد در حال حاظر Php ما ساختار exit را مینویسیم

این تابع یک ورودی رشته ای و عددی میتواند دریافت کند، اگر ورودی رشته به آن بدهی بعد از عمل خروج از برنامه آن متن رشته ای را در صفحه echo یا چاپ خواهد کرد،

این تابع ورودی عددی نیز از 0 تا 254 میتواند بگیرد، 255 نزد خود Php محفوظ است و نباید استفاده شود

مثلا اگر ورودی صفر دهیم یعنی خروج با موفقیت انجام شده است