انواع فیلتر ها در Php


در Php فیلتر هایی وجود دارند که به کمک آن ها میتوان اعتبار سنجی روی داده ها را به سادگی انجام داد ، در کل دو نوع فیلتر داریم : اول فیلتر هایی که یک داده را چک میکنند و فیلترهای نوع دوم که داده را چک کرده و تغییراتی را روی آن ها اعمال میکنند و به ما برمیگردانند

فیلتر ها همگی جزو دسته ثابت ها هستند

جهت استفاده از فیلتر ها باید از تابع filter_var استفاده کرد ساختار این تابع به صورت زیر میباشد که ورودی اول داده را میگیرد و ورودی دوم هم فیلتری که میخواهیم اعمال شود

فیلتر های نوع اول یا به اصطلاح validation

فیلتر FILTER_VALIDATE_EMAIL

ساختار یک ایمیل را بررسی میکند که باید به این صورت باشد xxxx@xxx.xx

به جای x هر حرفی میتواند باشد ، مثال :

سایر فیلتر ها هم به این صورت میباشند

فیلتر FILTER_VALIDATE_INT

چک میکند که آیا داده یک عدد است یا خیر مانند تابع is_numeric

فیلتر FILTER_VALIDATE_FLOAT

بررسی میکند آیا متغیر یک عدد صحیح یا اعشاری است

فیلتر FILTER_VALIDATE_IP

ساختار یک آی پی را چک میکند

مثلا 255.255.255.255

فیلتر FILTER_VALIDATE_MAC

ساختار یک آدرس مک را بررسی میکند

فیلتر FILTER_VALIDATE_URL

ساختار یک لینک یا url را بررسی میکند

فیلتر FILTER_VALIDATE_BOOLEAN

بررسی میکند که آیا یک داده بولین است یا خیر ( یعنی true است یا false )

فیلتر های نوع دوم یا sanitize

FILTER_SANITIZE_EMAIL

همه کاراکترها بجز حرف ها، ارقام و !#$%&’*+-/=?^_`{|}~@.[]. را حذف می کند

نحوه استفاده به صورت زیر است که در قالب یک مثال توضیح دادیم :

FILTER_SANITIZE_ENCODED

اگر در یک لینک حروف فارسی وجود داشته باشند آنها را ENCODE میکند

FILTER_SANITIZE_NUMBER_INT

تمام حروف را حذف میکند از یک داده به جز اعداد و علامت های مثبت و منفی

FILTER_SANITIZE_NUMBER_FLOAT

این تابع دقیقا مانند تابع بالا عمل میکند

FILTER_SANITIZE_STRING

تگ های html  و همچنین علامت های < > را حذف میکند و فقط یک رشته به ما میدهد

نکته : میتوانیم در مثال هایمان از هر دو حالت استفاده کنیم یعنی با validate چک کنیم که آیا مثلا یک آدرس ایمیل صحیح است یا خیر ، اگر نبود با sanitize آن را صحیح و اصولی میکنیم