آموزش زبان sql (مقدماتی)


در این آموزش به معرفی زبان Sql خواهیم پرداخت ، تا حدی که بتوانیم انواع درخواست ها را با کمک Php به سمت دیتابیس ارسال کنیم پس توجه داشته باشید که این آموزش خیلی تخصصی نخواهد بود

به سیستم های مدیریت پایگاه داده DBMS گفته میشود ( DataBase Managment System ) این سیستم ها عبارتند از : oracle , sql server , microsoft access office ,mysql

نرم افزار یا ابزار phpmyadmin نیز وجود دارد که برای مدیریت پایگاه داده ی mysql به کار میرود و عمده آموزش های ما در این سایت نیز مربوط به phpmyadmin میشود

سومین مرحله از انجام هر نوع پروژه ای مربوط به طراحی جداول و دیتابیس میشود پس این مبحث بسیار مهم است

در ادامه به معرفی کدهای sql خواهیم پرداخت ، شما به کمک این سایت میتوانید خیلی راحت دستورات sql را بنویسید و چک کنید و به صورت آنلاین نتیجه را ببینید

در نوشتن کوئری ها باید خیلی دقت کرد و برای نام جداول و نام ستون ها حتما باید از backtics یا ` استفاده کرد و بین آنها قرار بگیریند و گرنه خطا رخ میدهد

حذف و ایجاد دیتابیس

با دستور create یک پایگاه داده ایجاد میکنیم و با drop یک پایگاه داده را حذف میکنیم

حدف و ایجاد جدول

برای ساخت یک جدول باید حداقل یک ستون برای ان تعریف کنیم

ترتیب مقدار دهی باید به این صورت باشد

unsigned یعنی مقدار نا منفی

primary_key یعنی کلید اصلی باشد

not null یعنی نمیتواند خالی باشد

auto_increment یعنی مقدار یکی یکی افزایش پیدا کند

unique یعنی مقدار یکتا باشد

گرفتن مقادیر از جدول با دستور Select

حذف تمام داده های یک جدول

هر دو یک کار انجام میدهند

کامنت گذاری در sql

تنها کافیست دو خط فاصله قبل نوشته بگذاریم

وارد کردن مقدار در جدول

با کمک دستور insert به دو روش میتوانیم در جدول مقدار وارد کنیم

در روش اول به ترتیب ستون ها باید مقدار وارد کنیم

ستون هایی که auto_increment هستند را میتوان null گذاشت

ویرایش مقادیر جدول با UPDATE

ساختار استفاده از این دستور به این صورت میباشد :

در این مثال فردی که id 14 دارد سنش را برابر 32 قرار دادیم به راحتی