آموزش حذف .php و .html از انتهای آدرس


برای حذف پسوند های .html ویا .php از آدرس url صفحات خود کافیست کد های زیر را در قایل .htaccess قرار دهید

اگر این فایل را درون هاست خود ندارید کافیست در روت سایت خود یعنی تو همون فولدر اصلی این فایل را ایجاد کنید و نامش را .htaccess بگذارید سپس کد های زیر را درون آن قرار دهید

نکته: باید rewrite_module در apache شما حتما فعال باشد و گرنه این کدها عمل نخواهد کرد

برای حذف پسوند .php کد زیر را قرار دهید :

و برای حذف .html از کد زیر :