آموزش توابع تاریخ و زمان در Php


سلام خدمت شما کاربران عزیز یک آموز ، در این آموزش به معرفی توابع تاریخ و زمان در Php خواهیم پرداخت

تابع date

با این تابع میتوان زمان کنونی سرور را نشان داد

پارامتر format : ورودی اول این تابع که رشته میباشد نوع نمایش تاریخ را نشان میدهد ، مثال :Y m d

Y نمایش سال میلادی کامل 2016

y نمایش سال میلادی به صورت ناقص 16

m نمایش عدد ماه میلادی 05

M نمایش نام ماه میلادی Apr

F نام ماه کامل میلادی مثلا April

d نمایش عدد روز ماه 22

D نمایش نام روزFri

h ساعت کنونی سرور به این صورت 04

H ساعت کنونی سرور به صورت 16

i دقیقه را نمایش میدهد 55

s ثانیه را نشان میدهد 56

a نشان دهنده pm یا am

پارامتر timestamp : به این پارامتر یک تابع strtotime داده میشود و تاریخی که ما به آن میدهیم را فرمتی که تعیین میکنیم نمایش داده میشود

مثال :

خروجی خط 1 : 2016 04 22 16:58:00 pm

خروجی خط 2 : 2013|10|10

تابع time

این تابع تعداد ثانیه های گذشته از سال 1970 تا الان را نشان میدهد ، این تابع ورودی نمیگیرد و خروجی آن کاملا عددی میباشد

به جای دخیره تاریخ با فرمت های طولانی از تایم استمپ استفاده میکنند و در مواقع نیاز آن را در قالب های مختلف و دلخواه تبدیل میکنند

تاریخ در دیتابیس به صورت timestamp ذخیره میشود ، در مثال زیر دو نمونه تبدیل تاریخ از تایم استمپ به قالب میلادی و شمسی را میبینیم

خروجی بالا : 1461343807

تابع mktime

این تابع نیز ماننده تابع time عمل میکند با این تفاوت که میتوان به کمک ورودی هایی که میگیرد تعداد ثانیه های گذشته از یک تاریخ دلخواه را نمایش داد

تابع getdate

این تابع یک ورودی int میگیرد که باید تایم استپم باشد ، سپس تاریخ را از روی تایم استمپی که به آن دادیم به صورت آرایه برمیگرداند

اگر به آن ورودی ندهیم از timestamp کنونی استفاده میکند

تابع strtotime

این تابع یک تاریخ را به صورت رشته ای میگیرد و timestamp آن را برمیگرداند

خروجی بالا : 1350043386

تابع microtime

این تابع علاوه بر ثانیه های گذشته شده از 1970 تا کنون ، میکرو ثانیه ها رو نیز به نمایش میدهد ، یک ورودی boolian میگیرد و مشخص میکند آیا اعشار میکروثانیه را گرد کند یا خیر

این مورد کاربردی است مثلا در ثبت سفارشات به عنوان شماره سفارش نیز استفاده میشود چون معمولا عددی که بدست می آید یک عدد یکتاس و خیلی کم پیش می آید دو سفارش در یک میکرو ثانیه انجام پذیرد

این مطلب به مرور زمان تکمیل خواهد شد ..